Kulturotwórcza funkcja gier
Game-based learning / Game-biased learning
 

Zaloguj się
 


Zgłoszenie udziału


EN  
X MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA
z cyklu

Kulturotwórcza funkcja gier  

nt.

Game-based learning / Game-biased learning

Poznań, 15–16 listopada 2014

  
  
Po raz dziesiąty od rozpoczęcia cyklu międzynarodowych konferencji naukowych pod wspólnym tytułem „Kulturotwórcza funkcja gier” (pierwsze takie wydarzenie odbyło się w 2005 r.) serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w przedsięwzięciu zorganizowanym przy współpracy Polskiego Towarzystwa Badania Gier i Instytutu Lingwistyki Stosowanej UAM w Poznaniu. W tym roku nadajemy konferencji nową formułę; zachęcamy do zapoznania się z nią.

Zaproszenie na jubileuszową konferencję kierujemy do badaczy gier – ludologów – wywodzących się ze wszystkich dziedzin i dyscyplin nauki. Wystąpienia konferencyjne mogą dotyczyć m.in. następujących zagadnień:
 
1. Edukacyjne zastosowania gier i innych technik ludycznych – zalety i wady
2. Larpy i dramy edukacyjne
3. Formalne kształcenie twórców i badaczy gier
4. Gamifikacja i serious games w kształceniu, pracy, innych sferach życia
5. Instytucjonalne i społeczne aspekty ludologii
6. Pojęcia, koncepcje i metody ludologiczne
7. Gry jako przemysł, rozrywka, sztuka...
8. Rozwój gier: funkcje, technologie, tematy, idee
9. Tradycyjne gry sportowe i e-sporty
10. Badania nad graczami i doświadczeniem gry
11. Problemy obliczeniowe związane z grami
 
Różnorodność zaproponowanej tematyki odzwierciedla wieloaspektowość zjawisk związanych z grami, liczne możliwe do obrania perspektywy badawcze oraz ewoluowanie formy, treści i roli gier w życiu codziennym człowieka. Do udziału w konferencji i wyrażania opinii serdecznie zapraszamy wszystkich Państwa: medioznawców, glottodydaktyków, językoznawców, literaturoznawców, historyków, filozofów, antropologów, teoretyków i badaczy kultury, socjologów, psychologów i psychiatrów, pedagogów, informatyków, ekonomistów, prawników, a także przedstawicieli nauk tu niewymienionych – w tym nauk ścisłych. Zapraszamy też twórców gier, dziennikarzy, e-sportowców i graczy.
 
Do zobaczenia w Poznaniu!