Kulturotwórcza funkcja gier
Game-based learning / Game-biased learning
 

Zaloguj się
 


Zgłoszenie udziału


EN  

W tym miejscu po konferencji udostępnialiśmy teksty zgłoszone w ramach nowej formuły.

Anna Bus, Narracyjne gry fabularne. Gracze i tworzone przez nich postaci – studia przypadku

Aleksandra Jarosz, Tendencje immersyjne i tendencje do osiągania flow podczas gry. Narzędzia diagnostyczne

mgr Juliusz Konczalski, Performuj albo giń, graczu! Gry wideo jako wirtualne performanse

mgr Magdalena Litwin, Gry i zabawy w instytucjach kultury. Biblioteki i ludoteki

mgr Marcin Petrowicz, Prezentacja analizy formalnej MDA na przykładzie "Zaginięcia Ethana Cartera"

dr Maciej Słomczyński, Ukryty program grywalizacji

mgr Mikołaj Sobociński, Grywalizacja – czego i po co używać

dr Michał Sołtysiak, "Rogate hełmy sprzedają się lepiej", czyli nieprzystawalność współczesnego stanu wiedzy historycznej do potrzeb projektantów gier