Kulturotwórcza funkcja gier
Game-based learning / Game-biased learning
 

Zaloguj się
 


Zgłoszenie udziału


EN  

Informator i program ramowy konferencji

Pełna cyfrowa wersja informatora wraz z programem konferencji dostępna jest TUTAJ.

Niezależnie od elektronicznej publikacji informatora wszyscy uczestnicy otrzymają drukowaną wersję przy rejestracji w DS "Jowita".