Kulturotwórcza funkcja gier
Game-based learning / Game-biased learning
 

Zaloguj się
 


Zgłoszenie udziału


EN  
Organizatorzy
Polskie Towarzystwo Badania Gier
ul. Kossaka 9/7, 60-759 Poznań, tel. (061) 866 04 22, www.PTBG.org.pl
Forum PTBG Strona Główna
Instytut Lingwistyki Stosowanej
Pracownia Badań Ludologicznych
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Collegium Hipolita Cegielskiego, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 198, 61-485 Poznań,
tel. (061) 829 29 25, fax: 829 29 26, www.ils.amu.edu.pl 

 


Konferencja objęta honorowym patronatem


JM Rektora UAM prof. dr. hab. Bronisława Marciniaka
 
Dziekan Wydziału Neofilologii UAM
prof. dr hab. Teresy Tomaszkiewicz
oraz 
Prezydenta Miasta Poznania Ryszarda Grobelnego
Logo Poznań

 

Partnerzy

Członek Wspierający Polskiego Towarzystwa Badania Gier
 Członek Wspierający Polskiego Towarzystwa Badania Gier
 

  
 
Patron medialny