Kulturotwórcza funkcja gier
Game-based learning / Game-biased learning
 

Zaloguj się
 


Zgłoszenie udziału


EN  
Rada Programowa konferencji
 
Honorowa Przewodnicząca: Prof. UAM dr hab. Camilla Badstübner-Kizik,
Prof. UP w Krakowie, dr hab. Henryk Noga,
Dr hab. inż. Jan Zych,
Dr Paweł Hostyński,
Dr Britta Stőckmann,
Dr Dominika Urbańska-Galanciak.
 
Komitet Organizacyjny konferencji
 
Przewodniczący: Dr Augustyn Surdyk,
Sekretarz Konferencji: Dr Michał Mochocki,
Dr Jerzy Szeja,
Dr Emanuel Kulczycki,
Dr Agata Zarzycka,
Mgr Roman Budzowski,
Mgr Stanisław Krawczyk,
Mgr inż. Jakub Marszałkowski.